Knowledge is everything

Hans Werner Schroeder

Hans Werner Schroeder

Hans-Werner Schroeder, teolog german aflat multă vreme în conducerea Seminarului de preoţi pentru Comunitatea creştinilor din Stuttgart. A publicat, printre altele, Omul şi îngerii, Despre realitatea Ierarhiilor cereşti, Omul şi răul. Originea, esenţa şi rostul forţelor potrivnice. În cărţile sale abordează, într-un mod simplu şi direct, problemele fundamentale ale religiei creştine, căutând să ofere cititorilor posibilităţi de trăire conştientă a entităţilor şi forţelor suprasensibile în relaţia acestora cu omul şi cu Pământul.

Nu există produse care să îndeplinească alegerea.