Knowledge is everything

Carti

Articolele 1 - 10 dintr-un total de 28

Tabel  Listă 

Setează descrescător
per pagină
 1. Despre eternitatea lumii

  DESPRE ETERNITATEA LUMII

  de Toma d’Aquino

  Preţ normal: 35,00 RON

  Preţ special: 29,75 RON

  Fragmente sau tratate împreună cu cele 219 teze ale lui Siger Brabant şi Boetius din Dacia şi ale altora, condamnate în anul 1277 de episcopul Etienne al Parisului, la sfatul doctorilor, în Sfânta Scriptură.

  Această carte este dosarul unei probleme. Ea prezintă controversa medievală purtată în jurul temei eternităţii lumii.

  Am tradus sursele aristotelice ale polemicii, câte un fragment semnificativ din Plotin, Ioan Filopon, Sf. Augustin, Avencebrol, Algazel, Averroes, Avicenna, Albert cel Mare, Henri de Gand şi tratatele integrale dedicate problemei eternităţii lumii de Sf. Toma din Aquino, Siger din Brabant şi Boetius din Dacia. Am anexat dosarului polemicii în jurul eternităţi lumii textul integral al celor 219 teze ale lui Siger din Brabant şi Boetius din Dacia şi ale altora, condamnate în anul 1277 de episcopul Etienne Tempier la sfatul doctorilor în Sfânta Scriptură [...].

  Acest text este una dintre cele mai importante porţi de acces în filosofia secolului al XIII-lea.

                                                      Alexander Baumgarten

  Vezi mai mult
 2. Am gasit pe Mesia

  AM GĂSIT PE MESIA. Viaţa, faptele miraculoase şi minunatele învăţături ale Sfântului Apostol Andrei

  de

  Preţ normal: 37,00 RON

  Preţ special: 31,50 RON

  Menirea acestui volum este de a prezenta cititorului român şi de a fructifica o parte importanta din literatura documentară legată de numele şi activitatea Sfântului Apostol Andrei iar în măsura în care va fi posibil, de a urmări traseul misionar, real sau imaginar, creionat de aceste documente.

  Chiar dacă literatura legată de numele Sf. Apostol Andrei este în cea mai mare parte definită ca fiind apocrifă, considerăm că, prin cunoaşterea ei, un surplus de dragoste faţă de cel dintâi vestitor al lui Mesia şi întâiul chemat la apostolat, faţă de cel pe care îl considerăm că stă la obârşia credinţei noastre creştine, nu este de prisos.

  Sperăm că cititorii acestor texte vor putea descifra tăria credinţei care i-a animat pe Apostolii Domnului, cu precădere pe Sf. Apostol Andrei, să îşi asume asemenea lor nespus de dificila sarcină a propovăduirii mesajului Evangheliei, să-i dovedească adevărul şi temeinicia într-o lume adeseori ostilă.

  Biruinţa lor este şi a noastră, tăria credinţei lor trebuie să ne inunde inimile, chemându-ne să le urmăm exemplul.

  Vezi mai mult
 3. Teoria cunoasterii in conceptia goetheana despre lume

  TEORIA CUNOAŞTERII ÎN CONCEPŢIA GOETHEANĂ DESPRE LUME Cu referire îndeosebi la Schiller. În acelaşi timp un supliment la „Scrierile lui Goethe de ştiinţe ale naturii” din seria „Literatura Naţională Germană” a lui Kürschner

  de Rudolf Steiner

  Preţ normal: 22,00 RON

  Preţ special: 18,70 RON

  Scrisă între anii 1884-1885 şi publicată prima oară în 1886, lucrarea, operă de tinereţe a lui Rudolf Steiner, este concepută în contextul studiilor sale asupra lucrărilor filosofului german şi al activităţii de editare a scrierilor lui Goethe de ştiinţe ale naturii.

  Urmărind concepţia goetheană despre lume şi viaţă, pe care o consideră forţa motrice a întregii creaţii a filosofului german, Rudolf Steiner a fost absorbit de o viziune asupra lumii care completa şi amplifica propriile cercetări referitoare la epistemologie, interfaţa între ştiinţă şi filosofie, teoria cunoaşterii lumii şi a sinelui, concepţie sintetizată în 1924 în lucrarea "Teze antroposofice".

  În acest volum succint, Rudolf Steiner îşi expune concepţia şi explică cum se poate transcende gândirea pentru a ajunge la observarea gândirii în sine.

  Vezi mai mult
 4. Maria Magdalena

  MARIA MAGDALENA Mister. Biografie. Destin

  de Robert Powell

  Preţ normal: 21,00 RON

  Preţ special: 18,00 RON

  areste imaginea ISBN: 978-606-8358-19-2 Nr. pagini: 120 An aparitie: 2012 Format: 13/20 21,00 RON Disponibilitate: in stoc Cantitate În ultimii patruzeci de ani, dar mai ales după apariţia cărţii Da Vinci Code, scrisă de Dan Brown, au crescut interesul şi confuzia legate de viaţa şi identitatea Mariei Magdalena, în timp ce, adesea, savanţi specializaţi în studierea Noului Testament agravează confuzia. Cine este Maria Magdalena? Ce ar trebui să credem despre ea? Care a fost menirea ei? În această carte accesibilă şi convingătoare, Robert Powell dezvăluie adevărata imagine a Mariei Magdalena, conform viziunilor călugăriţei germane mistice Anne Catherine Emmerich (1774–1824). O uimitoare intuiţie a sorei Emmerich – susţinută de căutarea spirituală a lui Rudolf Steiner – se axează pe legătura dintre „discipolul pe care-l iubea Iisus” şi Lazăr cel înviat. Robert Powell, doctor în filosofie, este un conferenţiar cunoscut la nivel internaţional, autor, specialist în arta mişcării şi terapeut prin mişcare. Este autorul lucrărilor Christian Hermetic Astrology, Divine Sophia-Holy Wisdom, The Most Holy Trinosophia and the New Revelation of the Divine Feminine, The Sophia Teachings, Chronicle of the Living Christ, The Christ Mystery şi a altor cărţi. Ţine cursuri în Europa, America de Nord şi organizează pelerinaje la locurile cele mai sacre din lume. Vezi mai mult
 5. Omul-hieroglifa a cosmosului

  OMUL-HIEROGLIFĂ A COSMOSULUI

  de Rudolf Steiner

  15,90 RON

  Sinteză de amploare covârşitoare, prezentul ciclu de conferinţe oferă cheia clarificării unor probleme dintre cele mai importante, în faţa cărora efortul intelectual de abstractizare caracteristic diferitelor domenii ştiinţifice şi curentelor filozofice actuale rămâne neputincios.

  Astfel, cititorul va putea înţelege: relaţia reală dintre necesitate şi libertate; imposibilitatea de a studia în mod realist omul şi astronomia ca obiecte separate de studiu; cum sunt etajate în om diferitele niveluri structurale şi funcţionale în paralel cu structurile şi mişcările cereşti; de ce studiul atent al omului conduce la necesitatea elaborării a două sisteme astronomice, unul solar şi altul lunar; imposibilitatea fizicii, care postulează conservarea materiei şi energiei, de a înţelege evoluţia ulterioară a omului.

  În înţelegerea corectă a creştinismului se află puntea care leagă concepţia despre lume a ştiinţei naturii cu concepţia morală despre lume.

                                                                                                                                                                                                                                  Dr. Biolog Petre Papacostea

  Vezi mai mult
 6. Devenirea umana,sufletul lumii si spiritul lumii

  DEVENIREA UMANĂ,SUFLETUL LUMII ŞI SPIRITUL LUMII

  de Rudolf Steiner

  Preţ normal: 23,00 RON

  Preţ special: 20,00 RON

  Cartea face parte din Seria Omul şi legătura sa cu Cosmosul şi cuprinde 13 conferinţe ţinute de Rudolf Steiner la Stuttgart, Berna şi Dornach, în perioada 16 iunie – 17 iulie 1921.

  În cadrul temei generale, care se referă la relaţia omului, ca entitate corporal-sufletească, cu ambianţa care îl înconjoară, cu lumea, autorul abordează probleme privind influenţa halucinaţiilor, fanteziei şi imaginaţiunii asupra corpului, sufletului şi spiritului; legitatea în cadrul lumii minerale, vegetale, animale şi umane, dar şi a lumii cosmice; viaţa între moarte şi o nouă naştere; maya şi existenţa; omul, ca sumă a corpului fizic, corpului eteric, corpului astral şi eului, şi Ierarhiile spirituale.

  Vezi mai mult
 7. Cai adevarate si false in investigatia spirituala

  CĂI ADEVĂRATE ŞI FALSE ÎN INVESTIGAŢIA SPIRITUALĂ

  de Rudolf Steiner

  Preţ normal: 29,00 RON

  Preţ special: 24,50 RON

  Lucrarea cuprinde o serie de 11 conferinţe ţinute de Rudolf Steiner în perioada 11-12 august 1924, la Devon, în care vorbeşte despre felul în care lumea în care trăieşte omul poate fi cunoscută în totalitatea ei, pe de o parte prin examinarea mediului fizic înconjurător şi, pe de altă parte, prin perceperea spiritualului.

  În acest mod, Rudolf Steiner vrea să indice metodele şi căile prin care se ajunge la cunoaşterea spirituală.

  Vezi mai mult
 8. Mystica aeterna

  MYSTICA AETERNA Din istoria şi conţinuturile secţiunii cultic-cognitive a şcolii esoterice

  de Rudolf Steiner

  Preţ normal: 49,00 RON

  Preţ special: 41,65 RON

  Cartea cuprinde toate redactările relevante existente în Arhiva Rudolf Steiner, care sunt realizate de Rudolf Steiner, Marie Steiner von Sivers şi alţii, precum şi acele însemnări ale participanţilor la orele de învăţare, aşa-numitele ore de instruire, care se referă la cultul cunoaşterii.

  Documentele incluse în volum relevă faptul că sursele spirituale ale lui Rudolf Steiner – chiar dacă simbolurile cultului său pentru cunoaştere făceau, din motive clar exprimate de el, anumite atingeri cu elementele de cult din francmasonerie – nu se aflau în acest ocultism tradiţional, ci în raportul său personal de cunoaştere cu lumea spiritului viu.

  Preocuparea fundamentală a lui Rudolf Steiner a fost de a face inteligibil pentru omenire într-un mod nou aspectul esoteric, precum şi simbolica cultului, prin metamorfozarea lucrului simbolic-cultic într-o formă corespunzătoare pentru conştienţa modernă a timpului.

  Vezi mai mult
 9. Fiziologie oculta

  FIZIOLOGIE OCULTĂ

  de Rudolf Steiner

  Preţ normal: 23,00 RON

  Preţ special: 20,00 RON

  În ciclul de conferinţe ţinut la Praga în perioada 20–28 martie 1911, Rudolf Steiner dezvăluie ierarhia sistemelor de forţe suprasensibile care fac din organismul uman (microcosmos) o imagine a macrocosmosului. Interpretând cu mijloacele ştiinţei spiritului datele furnizate de ştiinţa materialistă, exterioară, autorul ne dă, în ultimele pagini ale cărţii, o viziune sublimă privind evoluţia planetei şi a omului la sfârşitul perioadei Pământului actual.

  Fiziologia ocultă se constituie totodată ca bază importantă de cunoaştere spirituală pentru cine doreşte să aprofundeze medicina antroposofică, adică înţelegerea spirituală a fenomenologiei patologicului şi a practicilor terapeutice specifice acestei medicine, precum şi unele aspecte fiziologice legate de stările de meditaţie care conduc la iniţiere.

  Vezi mai mult
 10. Aparitia lui Christos in eteric

  APARITIA LUI CHRISTOS IN ETERIC

  de Sergej O.Prokofieff

  Preţ normal: 29,00 RON

  Preţ special: 24,65 RON

  Rudolf Steiner a vorbit pentru prima dată acum un secol despre revenirea eterică a lui Christos.Cartea de faţă este dedicată acestei probleme.

  Prin cercetare spirituală Rudolf Steiner a descoperit diferite aspecte ale acestui eveniment al vremurilor noastre, care până astăzi nu au fost analizate în totalitate.

  Există trei aspecte ale revenirii eterice a lui Christos care au legătură cu sarcinile Societăţii Antroposofice: pregătirea omenirii pentru revenirea eterică; necesitatea cunoaşterii, în antroposofie, a limbajului spiritual în care se pot pune întrebări Christosului eteric; conlucrarea cu Christos ca Domn al karmei şi relaţia cu arhanghelul Mihael, ca şi cunoaşterea forţelor potrivnice care falsifică acest eveniment. Toate acestea fac obiectul prezentei lucrări.

  Vezi mai mult

Articolele 1 - 10 dintr-un total de 28

Tabel  Listă 

Setează descrescător
per pagină